Няколко думи за нас

"Трейд-ООД"-гр.Добрич е регистрирана на 19 Февруари 1993г., като българо-украинско търговско дружество. Основна дейност на Дружеството от момента на регистрирането му до 2000г. е износ на българско енергитично оборудване (комплектни трансформаторни подстанции) зая Украйна и Русия. В този период "Трейд ООД" внася разнообразна машиностроителна продукция и промишлени стоки от страните на бившия Съветски съюз, Част от които се реализира в България, а друга част се транспортират за Турция, Гърция и Македония.

От 2001г. Дружеството е 100% българско с трима съдружници. Поради влошените търговско-икономически отношения между България и страните от бившия Съветски съюз, ликвидирането на предприятията и връщането на кооперираните земи на собствениците, Дружеството се преорентира към арендоването на земеделски земи с цел производство и реализация на селскостопанска продукция. Във връзка с новата ориентация и бързото разширение на арендоването на земеделски земи през 2005г. "Трейд ООД" организира внос на прибираща селскостопанска техника от Украйна. След стартирането на Европейските програми за подпомагане на българското земеделие Дружеството от 2002г. до 2012г. има четири успешно реализирани проекта по програма САПАРД и развитие на селските райони на стойност 1 милион евро. В съответствие с директивите на Европейския съюз за ползването на възобновяеми източници на енергия, Дружеството изгради предприятие за преработка на растителни мазнини в биодизел. Предприятието е с годишен капацитет 1500 тона биодизел, като преработва рапично и слънчогледово масло.

Предприятието е изградено във филиала на "Трейд ООД" в с. Житен общ. Ген. Тошево.

Оборудването е произведено в България, по български проект и гарантира качество на произведения биодизел според изискванията на европейските норми и стандарт EN14214.

Сертификати и лицензи

Сертификати и лицензи:

  • Комплексно разрешително N 264-НО/2008;
  • Разрешение за ползване N CT-12-1282;
  • Сертификат ISO 9001:2008
  • Сертификат БДС EN ISO 14001:2005;
  • Сертификат N СУБХ-185-01/011;
  • Лиценз за управление на данъчен склад N413;

Виж повече

Награди

  • Трейд-ООД е носител на голямата награда "Хермес" от Търговско-промишлената палата г.Добрич;
  • Дружеството е наградено от общ. Ген. Тошево за принос в социално икономическото развитие на общината и създаване на нови производства за 2007г.;

Виж повече