Производство на селскостопанска продукция

Това е една от основните дейности на Дружеството, което обработва около 5000 дка. (500 ха) земеделски земи, собствени и под аренда, което представлява един технологичен модул. Обработваните земеделски земи са в землищата на общините Ген.Тошево и Крушари. "Трейд ООД" разполага с модерна база във филиала си в с. Житен общ. Ген Тошево и най-модерната почвообработваща и прибирна техника на фирмите John Deere и Kuhn. Дружеството отглежда четири основни култури: пшеница, рапица, слънчоглед и царевица. Неголямото количество земи, които "Трейд ООД" обработва и наличието на модерен машинен парк с възможност за обработка на 10000 дка. (1000ха), предполага и гарантира отлични обработки и добри стопански резултати. Добивите, които дружеството получава, винаги са по-високи от средните за региона. Наличието на сертификати за управлението на качеството, безопастност на храните и управление на околната среда, гарантират високо качество и безопастност на произведените от Дружеството продукти.

Произведената от "Трейд ООД" продукция се съхранява в лицензирани складове, от където се извършва реализацията.

Високи стандарти

Високи стандарти

"Трейд ООД" винаги се стреми да осигурява най-високи стандарти за качество на всички нива. Като доказателство за поддържането на високи стандарти Дружеството е наградено с множество награди и притежава редица сертификати.

Виж повече