Европейски програми

Още със стартирането на Европейските програми за подпомагане на селското стопанство "Трейд-ООД" е активен участник. От 2002.г до 2012г. Дружеството има успешно реализирани три проекта по програма "САПАРД" и един по "Програма за развитие на селските райони". Общата стойност на реализираните проекти е около 1 милион евро, което превръща дружеството в лидер в това отношение.

Благодарение на реализираните проекти Дружеството притежава най-модерната техника за обработка на почвата и прибиране на зърнените култури.

Собственост на "Трейд-ООД" са:

  • Трактори JD6925 и JD8230
  • Комбайн JD9640
  • Сеялки KUHN - "Плантер" и "Вента"
  • и други трактори и преработващи машини
Резултат от реализиран проект от програма "САПАРД" е изграденото предприятие за преработка на растителни мазнини в биодизел. Предприятието отговаря на всички изисквания и покрива нормативите регламентирани от европейските стандарти.

Високи стандарти

Високи стандарти

"Трейд ООД" винаги се стреми да осигурява най-високи стандарти за качество на всички нива. Като доказателство за поддържането на високи стандарти Дружеството е наградено с множество награди и притежава редица сертификати.

Виж повече