Награди

Дружеството е носител на голямата награда "Хермес" от Търговско-промишлената палата г.Добрич. Наградата се дава на бързо развиващи се фирми за реализирани иновативни проекти и усвоени средства от европейските програми. Наградата е присвоена за цялостната дейност на Дружеството през 2007г.

Дружеството е наградено от общ. Ген. Тошево за принос в социално икономическото развитие на общината и създаване на нови производства за 2007г.

Сертификати и лицензи:

  • Комплексно разрешително N 264-НО/2008;
  • Разрешение за ползване N CT-12-1282;
  • Сертификат ISO 9001:2008;
  • Сертификат БДС EN ISO 14001:2005;
  • Сертификат N СУБХ-185-01/011;
  • Лиценз за управление на данъчен склад N413;

Виж повече

  • Трейд-ООД е носител на голямата награда "Хермес" от Търговско-промишлената палата г.Добрич;
  • Дружеството е наградено от общ. Ген. Тошево за принос в социално икономическото развитие на общината и създаване на нови производства за 2007г.;

Виж повече