Производство на биодизел

Второто направление в дейностите на "Трейд ООД" е преработка на растителни мазнини в биодизел. С европейски средства Дружеството изгради малко предприятие за производство на биодизел. Изградената във филиала на дружеството инсталация преработва нерафинирано, неутрализирано и рафинирано рапично и слънчогледово олио. Производството е шартово (с прекъсване), като в рамките на едно денонощие (около 20 часа) се произвеждат 5000 литра биодизел.

Основният материал за производство на био дизел са растителните масла. Едно от най важните растения в Европа, от което се добива масло, е рапицата. Пресованото растително масло се превръща чрез проста химическа реакция в биодизел, химически метилов естер от растително масло. С помощта на катализатор и при добавяне на приблизително 20 % метанол, се извършва фрагментация на растителното масло. Излишният метанол се отделя чрез дестилация и се пуска отново в цикъла.

Годишния капацитет на инсталацията е 1500 тона биодизел. Произведеното гориво е с отлично качество, което се гарантира от лицензирани лаборатории. Като съпътстващи продукти при производството на биодизела се получават глицерин и калиев фосфат. Глицерина е с голямо съдържание на мастни киселини и е търсен продукт за по-нататъчна преработка. От всеки шарж от преработката на 5 тона сурово олио се получават 700кг. глицерин. Глицеринът е важна суровина за фармацевтичната промишленост и за производството на козметични продукти.

Отпадъчния при производството калиев фосфат се използва и оползотвотрява от Дружеството като минерален тор. Произведеният от "Трейд ООД" биодизел може да се използва в класическите дизелови двигатели на 100% без смесване с минерален дизел, а в съвременните в смес до 20% биодизел.

Европейският съюз е най-големия производител на биодизел в света. Според Европейска директива 5,75% от използваните горива през 2010 г. трябва да бъдат от растителен произход.

Високи стандарти

Високи стандарти

"Трейд ООД" винаги се стреми да осигурява най-високи стандарти за качество на всички нива. Като доказателство за поддържането на високи стандарти Дружеството е наградено с множество награди и притежава редица сертификати.

Виж повече